Kế hoạch xét, công nhận tốt nghiệp trình độ đại học năm 2024 cho sinh viên hình thức chính quy học cùng lúc hai chương trình, tại trụ sở Hà Nội

IMG_1250 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257

Pin It

Comments are closed.