Phòng GDTC-CT&QLSV – Thông báo về việc bổ sung thông tin tài khoản cá nhân đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí

Phòng GDTC-CT&QLSV – Ban Đào tạo đã phối hợp với Phòng Tài vụ – Kế Toán, Văn phòng Học viện thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo quy định đối với sinh viên các khóa đại học chính quy tại Hà Nội. Đến thời điểm 03/02/2016 vẫn còn nhiều sinh viên cung cấp tài khoản cá nhân sai thông tin, tài khoản bị khóa…, việc này ảnh hưởng đến tiến độ chi trả, thanh toán chế độ miễn, giảm học phí chung của các khóa.

Phòng DGTC-TC&QLSV đề nghị sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí kiểm tra lại thông tin tài khoản đã cung cấp cho Phòng Tài vụ – Kế toán (tài khoản tên sinh viên, không bị khóa, thuộc hệ thống Ngân hàng Bidv), nếu có sai sót thông tin đề nghị bổ sung kịp thời để Phòng Tài vụ – Kế toán thực hiện việc thanh toán cheo chế độ.

 

Pin It

Comments are closed.