Quyết định số 1687/QĐ-HCQG ngày 24/5/2023 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết: Tại đây

Pin It

Comments are closed.