Thông báo danh sách sinh viên hình thức chính quy, học tại Hà Nội dự kiến đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học đợt 1 năm 2024

IMG_8529 IMG_8530 IMG_8531 IMG_8532 IMG_8533 IMG_8534 IMG_8535 IMG_8536 IMG_8537 IMG_8538

Comments are closed.