Thông báo hết thời gian tối đa được phép hoàn thành chương trình đào tạo trình độ đại học đối với người học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2020, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Lai Châu

IMG_0668 IMG_0669

Pin It

Comments are closed.