Thông báo kết quả cảnh báo học vụ, xếp hạng năm đào tạo và học lực học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2022, học tại trụ sở Hà Nội

IMG_5140


Xem chi tiết:

Khoa Quản lý kinh tế

Khoa Hành chính học

Khoa Khoa học liên ngành

Khoa Quản lý xã hội

Khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Khoa Quản trị nhân lực

Khoa Ngoại ngữ – Tin học

Comments are closed.