Thông báo Kết quả cảnh báo học vụ, xếp hạng năm đào tạo và học lực học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên các lớp Đại học hình thức chính quy trúng tuyển năm 2021, học tại trụ sở Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây

IMG_8528

Comments are closed.