Thông báo về việc khai báo định kỳ thông tin chỗ ở nội trú, ngoại trú của sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2020, 2021, 2022, 2023

IMG_7683

Pin It

Comments are closed.