Thông báo về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2015

                               Thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, Ban Đào tạo thông báo tới sinh viên các khóa 13, 14, 15 lịch nghỉ ngày lễ 02/09/2015, như sau:

                            Thời gian nghỉ 01 ngày: 02/09/2015 (thứ 4).

Comments are closed.