HVHC

Chương trình đào tạo chuyên ngành Đô thị

Chương trình chuyên ngành Quản lý nhà nước về đô thị là một chuyên ngành thuộc ngành Hành chính học, nhằm trang bị cho các cử nhân tương lai kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp cho các vị trí làm t...
00

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công

Ngành tài chính (bao gồm tài chính công) là một trong sáu ngành thiếu hụt nguồn nhân lực nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là cơ sở giúp sinh viên chuyên ngành Quản lý tài chính công tìm kiếm các cơ hội ...
IMG_0067

Đào tạo Đại học hành chính bằng I – Hệ chính quy...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH – HỆ CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ******** ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Mọi công dân nếu có đủ các điều kiện sau sẽ thuộc đối tượng đào tạo : + Đã tốt...

Chương trình đào tạo

1. Chương trình đào tạo chuyên ngành thanh tra thuộc ngành QLNN: tại đây 2. Chương trình đào tạo chuyên ngành Nhân sự thuộc ngành QLNN: tại đây 3. Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công thuộc...