Chương trình đào tạo chuyên ngành Chính sách công thuộc ngành QLNN

Sau khóa đào tạo, người học có những cơ hội thiết thực như: – Có cơ hội làm việc trong các cơ quan nhà nước có chức năng hoạch định và thực thi chính sách; – Có khả năng trở thành những chuyên gia tư vấn và phản biện chính sách công; – Có điều kiện phát triển năng lực tư duy và tăng cường khả năng phân tích định hướng trong các điều kiện thay đổi – yếu tố tiên quyết của mọi sự thành công; – Có cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành chính sách công trong và ngoài nước. Chi tiết môn học

01 02 03 04 05 06

 

 

Comments are closed.