Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế thuộc ngành QLNN

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QLNN về kinh tế sẽ được nhiều cơ quan tổ chức đón nhận như: các bộ ở TW, các sở cấp tỉnh và nhiều cơ quan khác. Chi tiết môn học

 

01 02 03 04

Comments are closed.