Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành QLNN

Sau khóa đào tạo, người học có những cơ hội thiết thực như: – Có cơ hội tìm những công việc liên quan đến quản trị trong các tổ chức kinh tế – xã hội, nhất là khu vực nhà nước; – Có cơ hội thành đạt cao trong nghề quản lý, có điều kiện phát triển kỹ năng giao tiếp và hội nhập; – Có điều kiện phát triển năng lực tư duy và nghệ thuật lãnh đạo, quản lý; – Có cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành quản lý công trong và ngoài nước. Chi tiết môn học

 

01 02 03 04 05 06

Comments are closed.