Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công

Ngành tài chính (bao gồm tài chính công) là một trong sáu ngành thiếu hụt nguồn nhân lực nhất ở Việt Nam hiện nay. Đây là cơ sở giúp sinh viên chuyên ngành Quản lý tài chính công tìm kiếm các cơ hội việc làm… Chi tiết môn học

01 02 03 04 05 06

Comments are closed.