Hướng dẫn ghi phiếu Đăng ký dự thi năm 2014

Đối với hồ sơ ĐKDT ĐH, CĐ, thí sinh phải tự ghi từ mục 2 đến mục 18 hồ sơ ĐKDT ĐH,CĐ (tại phiếu số 1, phiếu số 2 và mặt trước của túi hồ sơ), ghi phần chữ vào nơi có đường kẻ chấm, phần số vào các ô tương ứng bên phải. Số và chữ phải ghi rõ ràng, không tẩy xoá và không ghi bằng chữ số La mã.
 
Mục 1(số phiếu): thí sinh không ghi mục này.
 
Mục 2: (trường đăng ký dự thi) ghi rõ tên trường ĐH, CĐ dự thiký hiệu trường ĐH,CĐ dự thi,khối thi quy ước và mã ngành dự định học vào các ô tương ứng (mã ngành gồm 7 chữ số). Dòng dưới tiếp theo ghi tên ngành và tên chuyên ngành (nếu có chọn chuyên ngành). Đánh dấu vào ô tương ứng nếu tham gia tuyển sinh riêng của trường)
 
Mục 3: Mục này không phải là mục ghi nguyện vọng 2 (NV2), mà chỉ dành cho thí sinh có nguyện vọng 1 (NV1) học tại trường ĐH, CĐ không thi tuyển sinh hoặc hệ CĐ của trường ĐH, hoặc trường CĐ thuộc các ĐH. Những thí sinh này không cần ghi mã ngành ở mục 2 (là trường sẽ dự thi nhưng không có nguyện vọng học ) nhưng tại mục 3 phải ghi đủ tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành của trường mà thí sinh có nguyện vọng học (NV1).
 
Mục 4: Dành cho thí sinh dự thi liên thông: đánh dấu X vào ô bên phải. Nếu không phải thi liên thông thì bỏ qua mục này.
 
Mục 5 (Họ, chữ đệm và tên của thí sinh): viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu.
 
Mục 6: ghi ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh vào các ô quy định (nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
 
Mục 7 (Nơi sinh) ghi rõ xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố
 
Mục 8 (Dân tộc) : ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm.
 
Mục (Đối tượng ưu tiên): thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu từ 01 đến 07, sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. (Xem đối tượng ưu tiện tại đây)
 
Mục 10 ( Hộ khẩu thường trú): Ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm. Ghi đúng mã thành phố (tỉnh) vào ô đầu, mã quận (huyện) vào ô sau. Tham khảo tại đây
 
Mục 11 ( Nơi học THPT hoặc tương đương): Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã, phường, huyện, quận, tỉnh, thành phố vào đường kẻ chấm. Ghi đúng mã thành phố nơi trường đóng vào ô đầu và mã trường vào ô thứ hai, ( mã trường THPT, BTVH, TTGDTX, TCN, CĐN xem tại đây)
 
Mục 12 (Khu vực):trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Riêng học sinh tại các trường THPT Dân tộc nội trú, khu vực được ghi theo khu vực hộ khẩu thường trú của học sinh.
 
Mục 13 (Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương), ghi đủ 4 chữ số năm tốt nghiệp vào các ô
 
Mục 14 (Dành cho thí sinh thi liên thông): Ghi rõ tên trường tốt nghiệp vào đường kẻ chấm (trường CĐ, CĐN, TCCN) và 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào các ô bên cạnh.
 
Mục 15 (Nơi nộp hồ sơ ĐKDT và mã ĐKDT): Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm. Mã đơn vị ĐKDT : ghi đúng mã số vào 2 ô. (Lưu ý: Học sinh nộp hồ sơ ở các trường THPT, BTVH, TTGDTX, TCN, CĐN xem mã đơn vị ĐKDT tại đâyNộp hồ sơ trực tiếp ở trường ĐH, CĐ nơi dự thi ghi mã 99; Thí sinh vãng lai nộp tại các địa điểm thu nhận hồ sơ của các sở GDĐT ghi mã theo hướng dẫn tại đây)
 
Mục 16 (Cụm thi): dành cho thí sinh có hộ khẩu chỉ định thi tại Hải Phòng, Vinh, Cần Thơ, Quy Nhơn (nếu có nguyện vọng): ghi chữ H hoặc chữ V hoặc chữ C hoặc chữ Q vào ô. Tham khảo quy định về các cụm thi tại đây
 
Mục 17: ghi dãy số chứng minh nhân dân, mỗi số ghi vào một ô.
 
Mục 18: Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của người sẽ nhận giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi.
 
Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4×6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2.
Thí sinh dự thi vào những trường tuyển sinh riêng cần ghi rõ những giấy tờ còn thiếu so với yêu cầu của trường (như học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT…) vào phần cuối của phiếu đăng ký dự thi.
Hồ sơ hoàn tất gồm:
- Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).
- 2 ảnh chân dung cỡ 4×6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.
- Hai phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 18).
- Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh…).
- Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi hoặc hệ CĐ của các trường ĐH hoặc trường CĐ thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.
(Thông tin tuyển sinh)

Comments are closed.