Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển ĐH-CĐ 2014

Mẫu Phiếu đăng ký tuyển thẳng và Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển 2014 có TẠI ĐÂY

 

Danh mục các ngành tuyển thẳng bậc đại học năm 2014

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải như sau:

Số TT Tên môn thihọc sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành
1   Toán Sư phạm Toán học 52140209
Toán học 52460101
Toán ứng dụng 52460112
Toán cơ 52460115
Thống kê 52460201
2   Vật lí Sư phạm Vật lí 52140211
Vật lí học 52440102
Thiên văn học 52440101
Vật lí kĩ thuật 52520401
Kĩ thuật hạt nhân 52520402
3   Hóa học Sư phạm Hóa học 52140212
Hóa học 52440112
Công nghệ kĩ thuật Hóa học 52510401
Công nghệ thực phẩm 52540101
Kĩ thuật Hóa học 52520301
Dược học 52720401
Khoa học môi trường 52440301
 

 

 

 

4

    

 

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học 52140213
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp 52140215
Sinh học 52420101
Công nghệ sinh học 52420201
Kĩ thuật sinh học 52420202
Sinh học ứng dụng 52420203
Y đa khoa 52720101
Y học cổ truyền 52720201
Răng hàm mặt 52720601
Y học dự phòng 52720302
Điều dưỡng 52720501
Kỹ thuật y học 52720330
Y tế công cộng 52720301
Dinh dưỡng 52720303
Xét nghiệm y học 52720332
Cử nhân dinh dưỡng 52720303
Vật lí trị liệu 52720333
Kĩ thuật phục hình răng 52720602
Khoa học môi trường 52440301
Khoa học cây trồng 52620110
Chăn nuôi 52620105
Lâm nghiệp 52620201
Nuôi trồng thủy sản 52620301
5    Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn 52140217
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 52220101
Sáng tác văn học 52220110
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 52220112
Việt Nam học 52220113
Văn học 52220330
Văn hóa học 52220340
Báo chí 52320101
Ngôn ngữ học 52220320
Khoa học thư viện 52320202
6  Lịch sử Sư phạm Lịch sử 52140218
Lịch sử 52220310
Bảo tàng học 52320305
Nhân học 52310302
Lưu trữ học 52320303
7   Địa lí Sư phạm Địa lí 52140219
Địa lí học 52310501
Bản đồ học 52310502
Địa chất học 52440201
Địa lí tự nhiên 52440217
Thủy văn 52440224
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Hải dương học 52440228
8    Tin học Sư phạm Tin học 52140210
Khoa học máy tính 52480101
Truyền thông và mạng máy tính 52480102
Kĩ thuật phần mềm 52480103
Hệ thống thông tin 52480104
Công nghệ thông tin 52480201
Công nghệ kĩ thuật máy tính 52510304
9  Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 52140231
Ngôn ngữ Anh 52220201
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
10 Tiếng Nga Sư phạm Tiếng Nga 52140232
Ngôn ngữ Nga 52220202
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
11   Tiếng Trung Sư phạm tiếng Trung Quốc 52140234
Trung Quốc học 52220215
Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204
Hán nôm 52220104
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320
12  Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp 52140233
Ngôn ngữ Pháp 52220203
Quốc tế học 52220212
Đông phương học 52220213
Ngôn ngữ học 52220320

 

Danh mục các ngành tuyển thẳng bậc cao đẳng năm 2014

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải như sau:

Số TT Tên môn thihọc sinh giỏi Tên ngành đào tạo Mã ngành
1  Toán Sư phạm Toán học 51140209
Thống kê 51460201
2  Vật lí Sư phạm Vật lí 51140211
Vật lí kĩ thuật 52520401
3  Hóa học Sư phạm Hóa học 51140212
Công nghệ kĩ thuật Hóa học 51510401
Công nghệ thực phẩm 51540102
Dược học 51900107
Công nghệ dược 51900108
 

 

 

4

    

 

 

Sinh học

Sư phạm Sinh học 51140213
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp 51140215
Công nghệ sinh học 51420201
Kĩ thuật sinh học 51420202
Sinh học ứng dụng 51420203
Điều dưỡng 51720501
Kĩ thuật y học 51720330
Hộ sinh 51720502
Xét nghiệm y học 51720332
Vật lí trị liệu 51720333
Khoa học cây trồng 51620110
Chăn nuôi 51620105
5  Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn 51140217
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 51220101
Báo chí 51320101
6 Lịch sử Sư phạm Lịch sử 51140218
Bảo tàng học 51320305
7 Địa lí Sư phạm Địa lí 51140219
8   Tin học Sư phạm Tin học 51140210
Khoa học máy tính 51480101
Truyền thông và mạng máy tính 51480102
Hệ thống thông tin 51480104
Công nghệ thông tin 51480201
Tin học ứng dụng 51480202
Công nghệ kĩ thuật máy tính 51510304
9 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 51140231
Tiếng Anh 51220201
11 Tiếng Trung Tiếng Trung 51220204
12 Tiếng Pháp Tiếng Pháp 51220203

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN  VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi Khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng). 

2.  Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng mà đăng ký dự thi, cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 17/4/2014 hoặc nộp trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 18/4/2014 đến hết ngày 29/4/2014. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2014; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật. 

3.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

đ) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

 

(Thông tin tuyển sinh)

Comments are closed.