Thông báo các quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng trong kỳ tuyển sinh Đại học Hành chính hệ chính quy 2016

img001-724x1024 img002-724x1024

 

img046 img048

Comments are closed.