Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học Hành chính hệ chính quy năm 2014

 

 

Thời gian :  từ 08h00 ngày 01/08/2014 đến hết 17h00 ngày 15/08/2014 (trừ thứ 7, chủ nhật).

Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn.

Chuyên viên nhận đơn phúc khảo: Nguyễn Minh Đức

Địa điểm:  Phòng 108 nhà A  – Phòng Đào tạo Đại học – Ban Đào tạo – Học viện Hành chính Quốc gia.

Điện thoại:  04.37.73.56.11              Di động: 098.921.6789

( Mã trường HCS để nghị liên hệ phòng Đào tạo cơ sở thành phố Hồ Chí Minh. Điệnthoại: 08.38.635.583)

Comments are closed.