Thông báo trúng tuyển ĐHHC hệ chính quy năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Hành chính hệ chính quy Học viện Hành chính Quốc gia năm 2015 như sau:

Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội (HCH) HCH_TrungTuyen

Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh (HCS)  HCS_TrungTuyen

Pin It

Comments are closed.