Tổng hợp danh sách ĐKXT Đại học chính quy cập nhật từng ngày (đến 22/08)

Để tạo thuận lợi cho thí sinh theo dõi tình hình đăng ký xét tuyển, kể từ ngày 16/08/2015 HĐTS Học viện Hành chính Quốc gia sẽ cập nhật danh sách ĐKTX theo từng ngày thay vì 3 ngày 1 lần theo quy định của Bộ GDĐT trước kia.

Để thuận tiện cho việc theo dõi, tất cả các danh sách ĐKXT mới nhất sẽ chỉ được cập nhật ở bài này. Thứ tự sắp xếp là thông tin mới nhất ở trên.

Ngày cập nhật HVHCQG Tại Hà Nội (HCH) HVHCQG Tại TP. Hồ Chí Minh (HCS)
new2 22/08/2015 HCH_20150822 HCS_20150822
20/08/2015 HCH_20150820 HCS_20150820
19/08/2015 HCH_20150819 HCS_20150819
18/08/2015 HCH_20150818 HCS_20150818
17/08/2015 HCH_20150817 HCS_20150817
16/08/2015 HCH_20150816 HCS_20150816
15/08/2015 HCH_20150815 HCS_20150815
12/08/2015 HCH_20150812 HCS_20150812
09/08/2015 HCH_20150809 HCS_20150809
06/08/2015 HCH_20150806 HCS_20150806
03/08/2015 HCH_20150803 HCS_20150803

Comments are closed.