image001

Gặp mặt trực tuyến lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo phương thức từ xa, đợt 2 năm 2022- Học viện Hành chính Quốc gia.

Sáng ngày 12/3/2022, phòng Đào tạo trực tuyến – Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi gặp mặt học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ...