Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

(napa.vn) – Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 1409/QĐ-HCQG ngày 15/5/2023, năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đại học chính quy với chỉ tiêu như sau:

IMG_1360

IMG_1361

IMG_1362

IMG_1363

Như Ngọc

Comments are closed.