Screenshot (404)

Các mẫu đăng ký xét tuyển

(napa.vn) –  Các mẫu phiếu xét tuyển đại học chính quy năm 2023: Tải mẫu phiếu: Tại đây Như Ngọc
cong-diem-uu-tien-tuyen-sinh-dai-hoc-2022

Thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

(napa.vn) – Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện như sau: 1. Ưu tiên theo khu vực a) Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) là 0,5 điểm,...
chitieu

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

(napa.vn) – Thực hiện Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 1409/QĐ-HCQG ngày 15/5/2023, năm 2023, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đại học chính quy với chỉ...