Danh sách ngành, chuyên ngành đào tạo xét tuyển thẳng đại học

1. Danh sách ngành, chuyên ngành đào tạo xét tuyển thẳng đại học (Áp dụng cho thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế đăng ký xét tuyển thẳng đại học hình thức chính quy năm 2023)

IMG_1378

IMG_1379

2. Danh sách ngành, chuyên ngành đào tạo xét tuyển thẳng đại học (Áp dụng cho thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế đăng ký xét tuyển thẳng đại học hình thức chính quy năm 2023)

IMG_1381

IMG_1382

Như Ngọc

Comments are closed.