Mã tuyển sinh, vùng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh năm 2023

(napa.vn) – Ngày 24/5/2023, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Thông báo số 876/TB-HĐTS về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2023.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 như sau:

I. Tên cơ sở đào tạo: Học viện Hành chính Quốc gia

II. Mã tuyển sinh: HCH

III. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước

IV. Phương thức tuyển sinh

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tuyển sinh theo 05 (năm) phương thức

1. Phương thức 1: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023

a) Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

-  Tốt nghiệp THPT;

-  Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện (Học viện công bố sau khi thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023).

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển (đợt 1): sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời gian xét tuyển (đợt 1):

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian công bố trúng tuyển: dự kiến ngày 20/8/2023.

e) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

- Tại Hà Nội:

+ Đối với ngành Quản trị nhân lực, ngành Luật: điểm trúng tuyển của tổ hợp C00 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp khác.

+ Đối với ngành Chính trị học và các chuyên ngành thuộc ngành Chính trị học: tổ hợp C00 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01; các tổ hợp: C14, C20 cao hơn 2.0 điểm so với tổ hợp D01.

+ Với các ngành và chuyên ngành khác: Điểm trúng tuyển tổ hợp C00 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15; các tổ hợp: C14, C19, C20 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15.

- Tại Quảng Nam: Điểm trúng tuyển các tổ hợp C19, C20 cao hơn 1.0 điểm so với các tổ hợp khác.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Điểm trúng tuyển tổ hợp C19 cao hơn 1.0 điểm so với các tổ hợp khác.

2. Phương thức 2: xét tuyển theo kết quả học tập THPT (lớp 12)

a) Đối tượng (Đợt 1): Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

(i) Tại Hà Nội

-  Tốt nghiệp THPT;

-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên (không có môn học nào dưới 5.0 điểm).

(ii) Tại Quảng Nam

-  Tốt nghiệp THPT;

-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 16.5 điểm trở lên.

(iii) Tại TP. Hồ Chí Minh

-  Tốt nghiệp THPT;

-  Tổng điểm của 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển (đợt 1): sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời gian xét tuyển

- Thời gian đăng ký xét tuyển (đợt 1): theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian công bố trúng tuyển: dự kiến ngày 20/8/2023.

e) Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

- Tại Hà Nội:

+ Đối với ngành Chính trị học và các chuyên ngành thuộc ngành Chính trị học: tổ hợp C00 cao hơn 1.0 điểm so với tổ hợp D01; các tổ hợp: C14, C20 cao hơn 2.0 điểm so với tổ hợp D01.

+ Với các ngành và chuyên ngành khác: Điểm trúng tuyển tổ hợp C00 cao hơn 2.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15; các tổ hợp: C14, C19, C20 cao hơn 3.0 điểm so với các tổ hợp A00, A01, A07, D01, D10, D14; D15.

- Tại Quảng Nam: Điểm trúng tuyển các tổ hợp C19, C20 cao hơn 1.0 điểm so với các tổ hợp khác.

- Tại TP. Hồ Chí Minh: Điểm trúng tuyển tổ hợp C19 cao hơn 1.0 điểm so với các tổ hợp khác.

3. Phương thức 3: xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023

a) Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước và tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-  Tốt nghiệp THPT;

- Tổng điểm đạt từ 650 điểm trở lên (kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM) và 75 điểm (kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội)

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu xét tuyển (Mẫu 01-ĐKNL kèm theo);

- Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2023 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP.HCM năm 2023 (bản photo có chứng thực);

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản có chứng thực);

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Học viện, thí sinh đồng thời đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời gian xét tuyển (đợt 1)

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (nộp về Học viện): từ ngày 01/6/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2023.

- Thời gian công bố trúng tuyển: dự kiến ngày 20/8/2023.

4. Phương thức 4: xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

a) Đối tượng: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP) trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ tương đương 5.0 IELTS trở lên, và đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 đến năm 2023.

b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP) tương đương 5.0 IELTS trở lên trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01/06/2023;

Đơn vị cấp chứng chỉ:

+ TOEFL iBT, TOEFL ITP: Educational Testing Service (ETS);

+ IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).

- Kết quả học tập năm lớp 12 từ 6.5 trở lên (kết quả học tập năm lớp 12 chỉ là điều kiện xét tuyển, không dùng để tính điểm trúng tuyển).

c) Hồ sơ đăng ký xét tuyển

+ Phiếu xét tuyển (Mẫu 02-ĐKTA);

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản có chứng thực);

+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (bản có chứng thực)

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ trên thí sinh nộp về Học viện, thí sinh đồng thời đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Thời gian xét tuyển (đợt 1)

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển (nộp về Học viện): từ ngày 01/6/2023 đến 17 giờ 00 ngày 15/7/2023.

- Thời gian công bố trúng tuyển: dự kiến ngày 20/8/2023.

5. Phương thức 5: xét tuyển thẳng

5.1. Đối tượng: theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học. Cụ thể:

1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốcđược tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do Học viện quy định.

2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

3. Giám đốc Học viện căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):

a) Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, có khả năng theo học một số ngành do Học viện quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường;

b) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ- CP ngày ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục kèm theo);

c) Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

-  Tốt nghiệp THPT năm 2023 (đối với đối tượng quy định tại điểm 1, 2); tốt nghiệp THPT (đối với đối tượng quy định tại điểm 3);

-  Đạt điều kiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5.4. Thời gian xét tuyển:

- Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ ngày 01/6/2023 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2023.

- Thời gian công bố trúng tuyển: theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như Ngọc

Comments are closed.