Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam

(napa.vn) – Ngày 22/8/2023, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

Tại Hà Nội 

IMG_3125 IMG_3126 IMG_3127

Tại Quảng Nam

IMG_3128 IMG_3129

Tại thành phố Hồ Chí Minh 

IMG_3130 IMG_3131

Như Ngọc

Comments are closed.