Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam

(napa.vn) – Ngày 22/8/2023, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

Tại Hà Nội

IMG_3139 IMG_3140 IMG_3141

Tại Quảng Nam

IMG_3142 IMG_3143

Tại thành phố Hồ Chí Minh

IMG_3144 IMG_3145

Như Ngọc

Comments are closed.