Ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo kết quả học tập THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam

(napa.vn) – Ngày 22/8/2023, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2023 xét tuyển theo kết quả học tập THPT và thủ tục, thời gian xác nhận nhập học tại trụ sở chính Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

Tại Hà Nội

IMG_3132 IMG_3133 IMG_3134

Tại Quảng Nam

IMG_3135 IMG_3136

Tại thành phố Hồ Chí Minh

IMG_3137 IMG_3138

Như Ngọc

Comments are closed.