Quyết định số 4909/QĐ-HCQG ngày 16/10/2023 về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ đối với học viên trúng tuyển năm 2020 và học viên trúng tuyển đợt 1 năm 2021

Xem chi tiết: Tại đây 

Comments are closed.