Thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học liên thông hình thức chính quy; đại học, đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2023 và thủ tục nhập học tại Hà Nội

IMG_5044 IMG_5045

Comments are closed.