Thông tin tuyển sinh đại học năm 2024 của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh 

- Mã trường: HCH;
– Phân hiệu TP. HCM tuyển sinh 05 phương thức;
– Phân hiệu TP. HCM tuyển sinh 05 ngành và 02 chuyên ngành;
– 08 tổ hợp xét tuyển;
– Mẫu đơn xét tuyển: https://drive.google.com/file/d/1SyR_2RGUDgSMyrrlZsXA59BMy8Ym39Qt/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0jS9zEdL9ebpmJy0_HQEVQHs-P8Jko9V_3_ShEdjYyGP8MZ6DZ9FKaKgo_aem_AeOo6PEyOCO8BW0LC-kyAeE51cdCXeJlMkP476RRUXv2LuSCGMLjAtYPhYO9U1Hba0psagYvUscTMYJGNNIr5oWr

IMG_9239 IMG_9240 IMG_9241 IMG_9242 IMG_9243 IMG_9244 IMG_9245 IMG_9246 IMG_9247

Comments are closed.