Thông tin tuyển sinh đại học năm 2024 của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

-  Mã trường: HCH;
– Phân hiệu Quảng Nam tuyển sinh 05 phương thức;
– Phân hiệu Quảng Nam tuyển sinh 05 ngành và 01 chuyên ngành;
– 07 tổ hợp xét tuyển;
– Mẫu đơn xét tuyển: https://drive.google.com/file/d/1SyR_2RGUDgSMyrrlZsXA59BMy8Ym39Qt/view?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3iFwvH4hRQOmZbpXwhALFhzGfYEcivwiR8R-t-0y7-8gX1E7sshJRDpPc_aem_AUPGSLAqaRZSoi1EH6f9–mHtyWgp2b006SrQi5bo_W02CLHfDSdWBaYx3GblSwWTEq8jkXBEsH6wJ2epEaco93d

IMG_9229 IMG_9230 IMG_9231 IMG_9232 IMG_9233 IMG_9234 IMG_9235 IMG_9236 IMG_9237

Comments are closed.