IMG_0067

Đào tạo Đại học hành chính bằng I – Hệ chính quy...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH – HỆ CHÍNH QUY TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ******** ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO Mọi công dân nếu có đủ các điều kiện sau sẽ thuộc đối tượng đào tạo : + Đã tốt...