Danh sách ĐKXT đại học chính quy (cập nhật đến 12/08/2015)

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học chính quy, ngành Quản lý nhà nước vào Học viện Hành chính Quốc gia Đợt 1 năm 2015.

Cập nhật đến 17h00 ngày 12/08/2015.

HCH_20150812

HCS_20150812

Pin It

Comments are closed.