Tổ chức biên chế, phòng ở đợt học GDQP&AN tháng 6/2023 tại tỉnh Hưng Yên và huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Xem chi tiết:

– Danh sách tại Hà Nội

– Danh sách tại Hưng Yên

Pin It

Comments are closed.