Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019 tại Huế

Sau hơn 6 tuần học tập, được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 8/9/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2019 tại Huế.

Đến dự Lễ bế giảng, về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở có 50 học viên tham gia là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương.Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện có 35 học tham gia là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương. Trong quá trình học tập trên lớp, các học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở đã được truyền đạt 09 chuyên đề và 02 báo cáo chuyên đề; các học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện được truyền đạt 07 chuyên đề và 01 báo cáo chuyên đề. Với nội dung chương trình bồi dưỡng của khóa học tập trung bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện và tương đương; Trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo cấp sở, huyện và tương đương sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết, nhận thức rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở, huyện và vai trò của lãnh đạo cấp sở, huyện trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ của mình. Đồng thời, học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở đã tổ chức nghiên cứu thực tế tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và thu hút đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi và khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện tổ chức nghiên cứu thực tế, nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội và công tác QLNN tại UBND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua hoạt động thực tế, các kiến thức, kỹ năng đã được kết hợp một cách sinh động và hài hòa giữa lý luận với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của công tác chuyên môn mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đáp ứng yêu cầu công tác. Bên cạnh đó, học viên mỗi lớp đã thực hiện 2 bài kiểm tra và 01 đề án, tình huống quản lý cuối khóa.

Phát biểu tại buổi Lễ bế giảng, TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế biểu dương kết quả các học viên đạt được sau khóa học, đánh giá sự nỗ lực của các giảng viên và tập thể lớp trong quá trình tổ chức lớp học và hy vọng rằng sau khóa học, về với đơn vị mình, các học viên sẽ vận dụng những  kiến thức có được vào công tác điều hành, quản lý tại cơ quan, đơn vị, đồng thời mỗi người, đều nâng cao khả năng xây dựng chính sách hợp lý, hiệu quả và phù hợp với thực tế cuộc sống.

Kết quả học tập cuối khóa 100% học viên của 02 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện tại Huế được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, trong đó lớp cấp Sở có 5 học viên đạt loại giỏi (chiếm 10%); Lớp cấp huyện có 4 học viên đạt loại giỏi (chiếm 11.4%) được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ra Quyết định khen thưởng.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu bế giảng khóa học

TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Huế phát biểu bế giảng khóa học

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu

ThS. Trịnh Thị Phúc, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Huế công bố các Quyết định cấp Chứng chỉ, khen thưởng

ThS. Trịnh Thị Phúc, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Huế công bố các Quyết định cấp Chứng chỉ, khen thưởng

DSC_0263

Các học viên nhận Chứng chỉ kết thúc khóa học

Các học viên nhận Chứng chỉ kết thúc khóa học

DSC_0266

Các học viên đạt loại Giỏi nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Các học viên đạt loại Giỏi nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.