Toàn cảnh Lễ khai giảng.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương khóa V/2024 dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Chiều ngày 28/6/2024, tại thành phố Huế, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương kh...
Đại biểu tham dự Lễ bế giảng.

Lễ Bế giảng 02 lớp: Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 3/2024 và Lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 2/2024...

Sáng ngày 28/6/2024, tại tỉnh Quảng Nam, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ Bế giảng 02 lớp cụ thể: Lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tươn...
Toàn cảnh buổi trao đổi, thảo luận tại chương trình nghiên cứu thực tế.

Chương trình đi nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam...

Ngày 17/6/2024, tại tỉnh Quảng Nam, Chủ nhiệm Đề án 979, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình đi nghiên ...