PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, cùng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế chủ trì Hội nghị

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020...

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PVH và 03/KH-PVH ngày 08/01/2021 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, sáng ngày 11/01/2021 tại Hội trường B.104, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia ...