1.4

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 8/2021 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 16/2021 theo loại hình từ xa (online) tại tỉnh Quảng Ngãi...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 26/8/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồ...
P.TAI VU KE TOAN

Phòng Tài vụ – Kế toán

THÀNH LẬP Phòng Tài vụ – Kế toán thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-HCQG ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 n...