P.TAI VU KE TOAN

Phòng Tài vụ – Kế toán

THÀNH LẬP Phòng Tài vụ – Kế toán thành lập theo Quyết định số 2928/QĐ-HCQG ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Theo Quyết định số 1207/QĐ-HCQG ngày 11 tháng 04 n...