Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 19 năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sau hơn 2 tháng học tập, được sự ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 06/12/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đường khóa 19 năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế.

Tham dự Lễ bế giảng về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Hoàng Minh Trí, Đại diện Sở Nội vụ; đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Đại diện Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng các viên chức, giảng viên Phân viện Huế và các học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 19 năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có 29 học viên bao gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc diện quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Sở đến từ 05 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Trong quá trình học tập trên lớp các học viên đã được truyền đạt với 11chuyên đề và 04 chuyên đề báo cáo… Học viên thực hiện 02 bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá quá trình học tập và đi thực tế để tìm hiểu thực tiễn QLNN tại các địa phương. Với nội dung chương trình bồi dưỡng của khóa học tập trung bổ sung, cập nhật kiến thức cần thiết, hiện đại và thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; Trang bị một số kỹ năng cơ bản cần có trong lãnh đạo, quản lý để giúp cho đội ngũ lãnh đạo cấp sở và tương đương sử dụng có hiệu quả các phương pháp cần thiết, nhận thức rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của cấp sở và vai trò của lãnh đạo cấp sở trong bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ của mình. Ngoài thời gian học tập trên lớp, các hoc viên của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 19/2020 được đi thực tế tại tỉnh Quảng Bình, nghe báo cáo kinh nghiệm về tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình và những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, điều hành tại địa phương. Qua hoạt động thực tế, các kiến thức, kỹ năng đã được kết hợp một cách sinh động và hài hòa giữa lý luận kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào quá trình quản lý, điều hành của địa phương, đơn vị mình công tác.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế biểu dương các kết quả mà các học viên đã đạt được dù trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực thời gian khá hạn hẹp, đặc thù công việc của các học viên đều rất bận rộn đã thu xếp, bố trí công việc ở cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học cũng như các hoạt động của lớp. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển mong muốn các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác cần có đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, nhận thức được các thách thức đặt ra của nền hành chính nhà nước; tiếp cận các kỹ năng tham mưu, cập nhật và áp dụng pháp luật trong công tác; vận dụng những kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý tiếp thu được vào thực tiễn của mình để phục vụ các mục tiêu đặt ra, ngày càng hoàn thiện hơn.

Kết quả học tập cuối khóa 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó:10 học viện đạt loại giỏi (tỷ lệ 34,4%) Đặc biệt có 03 học viên được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ra Quyết định khen thưởng.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu bế giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phát biểu bế giảng khóa học

ThS.Mai Thị Phương Dung - Trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các Quyết định cấp Chứng chỉ, khen thưởng

ThS.Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Huế công bố các Quyết định cấp Chứng chỉ, khen thưởng

Picture 045

Các học viên nhận Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Các học viên nhận Chứng chỉ hoàn thành khóa học

Các học viên đạt loại Giỏi nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Các học viên đạt loại Giỏi nhận Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Đại diện học viên Hồ Thắng phát biểu

Đại diện học viên Hồ Thắng phát biểu

Lãnh đạo, viên chức, giảng viên Phân viện Huế cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, viên chức, giảng viên Phân viện Huế cùng các học viên chụp ảnh lưu niệm

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.