Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Sau hơn 03 tháng học tập, chiều ngày 19/8/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I/2022 nhằm đánh giá lại những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức lớp và trao chứng chỉ cho các học viên.

Tham dự Lễ Bế giảng có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các chuyên viên, giảng viên thuộc Phân viện Học viện tại TP. Huế và 43 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng  Phân viện Học viện tại TP.Huế báo cáo tổng kết khóa học

ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Học viện tại TP.Huế báo cáo tổng kết khóa học

Tại Lễ Bế giảng, ThS. Mai Thị Phương Dung – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đã báo cáo các kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong khóa học. Các học viên được truyền đạt gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo của các nhóm kiến thức cơ bản liên quan đến kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Các học viên đủ điều kiện đã thực hiện 02 kiểm tra và 01 bài tập tình huống quản lý thuộc lĩnh vực mình công tác. Những kiến thức nền tảng sẽ giúp các học viên hệ thống và cập nhật kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I/2022 đã kết thúc tốt đẹp với kết quả 100% học viên được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó có 04 học viên đạt thành tích cao được Giám đốc Học viện ban hành Quyết định khen thưởng.

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính,  Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến Bế giảng khóa học

ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố các Quyết định liên quan đến Bế giảng khóa học

Sau phần báo cáo tổng kết khóa học, ThS. Đặng Văn Minh – Trưởng phòng,  Phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định số 1838/QĐ-HCQG ngày 27 tháng 6 năm 2022 và Quyết định số 1865/QĐ-HCQG ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc cấp chứng chỉ cho 43 học viên và khen thưởng 04 học viên đạt thành tích cao trong học tập.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Bế giảng khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu Bế giảng khóa học

Phát biểu tại buổi Lễ Bế giảng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế biểu dương kết quả các học viên đạt được sau khóa học và đánh giá cao sự nỗ lực của các giảng viên, tập thể lớp đã hoàn thành các nhiệm vụ dạy và học một cách hiệu quả và nghiêm túc, đúng quy chế. Giám đốc Nguyễn Hoàng Hiển hy vọng sau khóa học, các học viên nhận thức rõ hơn về vị trí, chức trách, nhiệm vụ và những tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm công tác cần có đối với công chức, viên chức; nhận thức được các thách thức đặt ra của nền hành chính nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vận dụng được những kiến thức và kỹ năng được bổ sung và cập nhật trong quá trình học vào công việc hàng ngày để nâng cao hiệu quả công việc mà đơn vị giao phó.

Học viên Nguyễn Tường – Đại diện cho các học viên phát biểu tri ân tại Lễ Bế giảng

Học viên Nguyễn Tường – Đại diện cho các học viên phát biểu tri ân tại Lễ Bế giảng

Sau phần công bố các Quyết định cấp chứng chỉ và Quyết định khen thưởng cho các học viên đạt thành tích trong học tập, đại diện học viên của lớp – đồng chí Nguyễn Tường đã gửi lời tri ân sâu sắc tới Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện tại TP.Huế cùng các thầy cô tham gia giảng dạy và hứa sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức, kỹ năng đã được tiếp thu trong quá trình học tập vào công tác để có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

Toàn cảnh buổi lễ Bế giảng

Toàn cảnh buổi Lễ Bế giảng

6

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển -  Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển -  Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế  trao hoa và giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện tại TP.Huế trao hoa và giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm

Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.