Bộ Nội vụ triển khai chương trình Khảo sát thực trạng tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế

Thực hiện Kế hoạch số 1263/KH-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/3/2021 về việc Khảo sát thực trạng các Phân viện thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 05/05/2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Đoàn Khảo sát đã làm việc với Phân viện Học viện tại TP.Huế nhằm kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng và các khối khác của Phân viện để làm căn cứ thực hiện đề xuất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt số lượng người làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng chí Phùng Thị Thu Trang – Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, thư ký đoàn. Về phía đại diện Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng; ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; ThS. Đỗ Văn Phong – Phó Trưởng phòng Bộ máy, biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ. Về phía đại diện Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện và Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Phân viện.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia  phát biểu tại buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia
phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu mở đầu tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu sơ lược tình hình của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đồng thời đề nghị Lãnh đạo Phân viện Huế thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn Khảo sát và tạo điều kiện tối đa để Đoàn Khảo sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng đoàn Khảo sát nêu mục đích và nội dung làm việc đồng thời đề nghị đại diện Phân viện Học viện tại TP.Huế báo cáo tóm tắt các nội dung đã được đưa ra trong Kế hoạch số 1263/KH-BNV.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển - Giám đốc Phân viện Học viện TP.Huế trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Phân viện

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện Học viện TP. Huế trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Phân viện

Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Phân viện Học viện tại TP.Huế, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Giám đốc Phân viện đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động và thực trạng sử dụng cơ sở vật chất của Phân viện trong thời gian qua, nêu những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất những kiến nghị với Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Học viện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các nguồn lực giúp Phân viện ngày càng phát triển nhằm nâng cao vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia trên toàn quốc nói chung cũng như vị thế của Phân viện Học viện tại TP.Huế trên địa bàn miền Trung nói riêng.

Sau phần trao đổi ý kiến của các thành viên về báo cáo thực trạng của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế trong buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chỉ ra những công việc cần chú trọng mà Phân viện cần thực hiện trong thời gian tới như: tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy; tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ giảng viên; chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa nhằm hướng tới một Phân viện điện tử. Đồng thời, Giám đốc Học viện cũng đề nghị Phân viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn Khảo sát đã yêu cầu, sớm hoàn thiện báo cáo theo các đề nghị mà Đoàn đã đưa ra và gởi lại cho Đoàn Khảo sát và Lãnh đạo Học viện.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

PGS.TS.Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại buổi làm việc

ThS.Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ - Kế toán, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Đặng Công Minh Tâm – Trưởng phòng Tài vụ – Kế toán, Phân viện Học viện tại TP.Huế
phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

ThS. Lê Văn Lộc – Trưởng phòng Quản trị, Phân viện Học viện tại TP.Huế phát biểu tại buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan cùng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển làm việc  tại phòng khách của Phân viện Học viện tại TP.Huế

TS. Đặng Xuân Hoan cùng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển làm việc
tại phòng khách của Phân viện Học viện tại TP.Huế

10

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất  tại Giảng đường B của Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra thực trạng cơ sở vật chất
tại Giảng đường B của Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra khuôn viên Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra khuôn viên Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát thăm lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 4/2021  tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát thăm lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp khóa 4/2021
tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát thăm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa II/2021  tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát thăm lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở khóa II/2021
tại Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra Ký túc xá của Phân viện Học viện tại TP.Huế

Giám đốc Học viện cùng Đoàn Khảo sát kiểm tra Ký túc xá của Phân viện Học viện tại TP.Huế

Đoàn Khảo sát chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện và Phân viện

Đoàn Khảo sát chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Học viện và Phân viện

PHÒNG NN-TH VÀ TT-TV

Comments are closed.