Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022, chủ đề “Hồ Chí Minh – Một tấm gương bình dị”

Sáng ngày 17/6/2022, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hồ Chí Minh – Một tấm gương bình dị”. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã cùng ôn lại thân thế, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài lỗi lạc của phòng trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ tịch  Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và nhân dân Việt Nam, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiển – Đảng ủy viên Học viện Hành chính Quốc gia, Bí thư Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng các đồng chí trong cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ.

Sau phần dâng hoa, chào cờ và lễ mặc niệm, các đảng viên Chi bộ đã được các báo cáo viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày tóm lược về thân thế, sự nghiệp và quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống tại Huế; những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên; những cá nhân và tổ chức tiêu biểu được tuyên dương về học tập và làm theo của Bác trên toàn quốc nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong những năm qua. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đảng viên trong Chi bộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp tôi rèn cho đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức trong sáng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; lề lối làm việc, tác phong công tác nghiêm túc và chỉn chu; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh:

1

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức chào cờ  tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức chào cờ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức mặc niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Phân viện Học viện tại TP. Huế thực hiện nghi thức mặc niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

6

7

8

9

10

11

Các đảng viên trong Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế nghe báo cáo viên báo cáo tóm lược thời gian Bác sinh sống tại Huế

Các đảng viên trong Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế nghe báo cáo viên báo cáo tóm lược thời gian Bác sinh sống tại Huế

13

Các đảng viên trong Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế nghe báo cáo viên báo cáo về các tấm gương tiêu biểu điển hình

Các đảng viên trong Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế nghe báo cáo viên báo cáo về các tấm gương tiêu biểu điển hình

Lãnh đạo Phân viện cùng các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên của Chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Phân viện cùng các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên của Chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.