Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Thời gian qua Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế đã hết mình quan tâm làm công tác phát triển Đảng, qua việc tạo nguồn bằng phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Năm 2020, được sự giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ, Ban Chấp hành Chi Đoàn Thanh niên của Phân viện Học viện tại TP.Huế, và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Lê Thị Quỳnh Nga đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 245-QĐ/ĐUBNV ngày 09/7/2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc Kết nạp Đảng viên, sáng ngày 27/7/2021, Chi bộ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Thị Quỳnh Nga – Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính. Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Lê Văn Mão – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế; các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Đ/c Lê Văn Mão – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế  trao Quyết định Kết nạp Đảng viên và hoa cho đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga

Đ/c Lê Văn Mão – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế
trao Quyết định Kết nạp Đảng viên và hoa cho đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, đồng chí Đặng Văn Minh – Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế công bố Quyết định số 245/QĐ-ĐUBNV ngày 09/7/2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc Kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Thị Quỳnh Nga – một quần chúng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể của Phân viện Học viện tại TP.Huế.

Đ/c Đặng Văn Minh – Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế  Công bố Quyết định Kết nạp Đảng viên

Đ/c Đặng Văn Minh – Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế
Công bố Quyết định Kết nạp Đảng viên

Đảng viên mới Lê Thị Quỳnh Nga tuyên thệ

Đảng viên mới Lê Thị Quỳnh Nga tuyên thệ

Trước cờ Đảng, cờ Tổ Quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đảng viên mới Lê Thị Quỳnh Nga đã xúc động tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam; đóng góp sức mình nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế, góp phần xây dựng Chi bộ Phân viện Học viện tại TP.Huế, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia ngày càng vững mạnh.

Đ/c Lê Văn Mão – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế  phát biểu tại buổi Lễ

Đ/c Lê Văn Mão – Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế
phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Mão, thay mặt Chi bộ, chúc mừng đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga sau một thời gian được bồi dưỡng, phấn đấu không ngừng, đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mong muốn đồng chí Đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và phân công đồng chí Phạm Thị Châu cùng Ban chấp hành Chi Đoàn Phân viện Học viện tại TP.Huế tiếp tục giúp đỡ đồng chí Lê Thị Quỳnh Nga trong thời gian dự bị.

Một số hình ảnh của buổi Lễ:

5

Toàn cảnh buổi lễ kết nạp đảng

Toàn cảnh buổi lễ kết nạp đảng

PHÒNG NN-TH & TT-TV

Comments are closed.