Chương trình đi nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam

Toàn cảnh buổi trao đổi, thảo luận tại chương trình nghiên cứu thực tế.

Toàn cảnh buổi trao đổi, thảo luận tại chương trình nghiên cứu thực tế.

Ngày 17/6/2024, tại tỉnh Quảng Nam, Chủ nhiệm Đề án 979, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình đi nghiên cứu thực tế tại Phân hiệu Quảng Nam của Lớp bồi dưỡng về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị Khu vực III (lớp thứ 5) nhằm giúp cho học viên hiểu hơn về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nói riêng; đồng thời, cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển kỹ năng tương ứng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, có năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Đồng chủ trì chương trình gồm có: TS. Trần Đình Chín, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam và TS. Trần Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; và đặc biệt là sự có mặt của 46 học viên tham gia chương trình nghiên cứu thực tế.

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên giới thiệu về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu tỉnh Quảng Nam.

ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên giới thiệu về chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu tỉnh Quảng Nam.

Để học viên có cái nhìn tổng quan về công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thụy Ánh Ly, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác Sinh viên, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam cho biết:

Việc phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng là việc liên tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đạo tạo, bồi dưỡng để đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nhu cầu của người học và yêu cầu phát triển của nền kinh tế – xã hội. Đối với từng chương trình, Học viện Hành chính Quốc gia nói chung và Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam nói riêng đều có cách thức triển khai phù hợp với từng loại hình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội; đồng thời, luôn sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong các khóa học, lấy học viên làm trung tâm kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; các giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng đều là các giảng viên có hiểu biết sâu rộng về quản lý nhà nước và các lĩnh vực liên quan hoặc nhà quản lý, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, có khả năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định của từng chương trình đạo tạo, bồi dưỡng… Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn mới hoặc hỗ trợ xây dựng các chương trình mới đạt hiệu quả tốt hơn.

Tại chương trình đi nghiên cứu thực tế, các học viên được tham quan cơ sở vật chất, thư viện của Phân hiệu Quảng Nam; cũng như cùng nhau trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hành xây dựng, phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; từ đó góp phần tạo ra nền tảng chung trong nhận thức và chuyển hoá thành hành động cụ thể của cán bộ, giảng viên trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo phù hợp với thiết kế tổng thể hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia giai đoạn hiện nay; đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới./.

Một số hình ảnh tại chương trình đi nghiên cứu thực tế:

 

z5552942356579_5a411fa57d7a7fc529aeffb7489f823cz5552942338963_9d0d1c285da65fd0ea62c24a637404c9z5552942354203_33e706518fe7b33f17b1758312826830Tin bài: Phòng QLKH,KT & TV

Comments are closed.