Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện

Thực hiện kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2016, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2016, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung đã tổ chức cho 42 học viên đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam do TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung làm trưởng đoàn.

Tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn nghiên cứu thực tế đã được Lãnh đạo Ban Quản lý Trung tâm Hành chính Đà Nẵng giới thiệu về quy mô, công tác quản lý, tổ chức hoạt động của Trung tâm Hành chính, tìm hiểu hoạt động của khu vực dịch vụ công, Bộ phận thu nhận và trả kết quả của các Sở, ngành thuộc UBND thành phố.

Tiếp đón và trao đổi với đoàn thực tế tại thành phố Hội An có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Hội An và Lãnh đạo các phòng, ban chức năng của thành phố gồm Lãnh đạo Ban Quản lý đô thị; Lãnh đạo Trung tâm Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa thành phố; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa thông tin thành phố… Tại đây, Đoàn nghiên cứu thực tế đã nghe Lãnh đạo thành phố báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị, quản lý văn hóa, phát triển du lịch gắn với phát huy di sản văn hóa khu phố cổ Hội An.

Thay mặt Đoàn nghiên cứu thực tế, TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung đã phát biểu cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Huyện ủy, HĐND, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn nghiên cứu thực tế hoàn thành chuyến đi an toàn, hiệu quả và đầy ý nghĩa.

Một số hình ảnh của chuyến đi thực tế:

Đoàn thực tế chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Đoàn thực tế chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Tìm hiểu thực tế tại khu dịch vụ công, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Tìm hiểu thực tế tại khu dịch vụ công, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND thành phố Hội An phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Hội An phát biểu

TS. Ngô Văn Trân - Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu

TS. Ngô Văn Trân – Phó Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung phát biểu

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đoàn thực tế trao đổi, thảo luận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn nghiên cứu thực tế

Lãnh đạo UBND thành phố Hội An chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn nghiên cứu thực tế

Trần Hải Định

Phòng Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Comments are closed.