Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt IV năm 2017

Trong 02 ngày từ ngày 22 tháng 07 đến ngày 23 tháng 07 năm 2017, Khoa Sau Đại học – Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên lớp cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng đợt IV năm 2017.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 37 học viên trong đó có 30 học viên chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, 02 học viên chuyên ngành Quản lý công, 05 học viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo cao học, các học viên đã dành hơn 6 tháng nghiên cứu, đi thực tế dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học, học viên đã hoàn thành luận văn theo quy chế đào tạo Sau Đại học và được người hướng dẫn khoa học đồng ý cho phép thông qua Hội đồng chấm luận văn.

Tham gia Hội đồng gồm có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, các Trưởng, Phó các khoa, ban, của Học viện Hành chính Quốc gia cùng với các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực 3, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Nam và các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các học viên đã được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Khoa Sau Đại học – Học viện Hành chính Quốc gia hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện công nhận thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng cho các học viên. Hy vọng các tân thạc sĩ là nguồn bổ sung nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng cho các tỉnh miền Trung.

Trong thời gian này, Hội đồng cũng đã xét duyệt và thông qua tên đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên các lớp cao học chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính LH3.T6 và Quản lý công HC21.T11.

Một số hình ảnh:

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó trưởng Khoa Sau Đại học phát biểu tại Lễ khai mạc bảo vệ luận văn

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó trưởng Khoa Sau Đại học phát biểu tại Lễ khai mạc bảo vệ luận văn

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng chấm luận văn

Học viên trình bày luận văn trước Hội đồng chấm luận văn

Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Dương Lê Nguyên Hiền

Bộ phận Thông tin – Thư viện

Comments are closed.