Công văn số 871/HCQG-QLBD ngày 26/7/2022 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2022

z3598136839344_d4da289109ab1cbe8eb062798bec44ad

z3598136832122_6f61a6d73da19914d45372a3311cdd01

z3598136827446_421f9d0595682814969b3ba998d6422c

z3598136822140_d0b1da1c3923654b50d8b44412c75748

z3598136824442_f21f5e6b9fe667e9c49bb509a71d2c27

z3598136812533_a365fd6b29ee0419053c00af38f59ee0

 

 

 

Comments are closed.