Công văn số 872/HCQG-QLBD ngày 26/7/2022 về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2022

z3598136816146_94018298f60ed6b2609ff5f48892bdb1

z3598136806183_f51864cf62b139827c828bcbdbfefc09

z3598136805500_ac2d2a28789e4bfd72e74d1b950b7c98

z3598136797034_a3427cec9d9e2adda5f71df5521a57d7

z3598136791013_1e988595640879c356174f4f108bbade

z3598136787940_cffe60bad84a74551f5e6bbaa5a3ab83

z3598136787835_6cd171bc6561429b92d44fc1f7ba1a0a

z3598136776100_3c77d05198ed79847736f071ad199758

z3598136771626_1b0ccc9913a78dd63a3073866bc31510

 

Comments are closed.