Gặp mặt đầu xuân và giao nhiệm vụ công tác năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

Hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi của những ngày đầu xuân Quý Mão, ngày 31/01/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung tổ chức gặp mặt đầu xuân toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động. Buổi gặp mặt được tổ chức buổi sáng tại trụ sở ở TP. Huế và buổi chiều tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam.

Tham dự buổi gặp mặt tại trụ sở ở TP. Huế vào buổi sáng, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung; cùng viên chức, người lao động thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đang công tác tại trụ sở TP. Huế. Tại trụ sở ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, buổi gặp mặt có sự tham dự TS. Trần Đình Chín – Lãnh đạo Phân viện Học viện hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, cùng viên chức, người lao động thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung đang công tác tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu gặp mặt đầu xuân Quý Mão tại trụ sở ở TP.Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu gặp mặt đầu xuân Quý Mão tại trụ sở ở TP.Huế

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu gặp mặt đầu xuân Quý Mão tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu gặp mặt đầu xuân Quý Mão tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam

Trong không khí ấm áp đầu năm mới, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã gửi tới lãnh đạo, viên chức và người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và nhiều thành công. Trong năm 2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế (trước 01/01/2023) và Phân hiệu Đại học Nội vụ tại Quảng Nam (trước 01/01/2023) đã thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong điều kiện hết sức đặc biệt, với nhiều khó khăn, trở ngại. Trong năm 2023, Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường đề nghị lãnh đạo, viên chức và người lao động của Phân viện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, đồng tâm, đồng lực triển khai các nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước và Học viện giao phó. PGS.TS. Lương Thanh Cường tin tưởng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Phân viện Học viện khu vực Miền Trung sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới toàn diện để Phân viện phát triển lên một tầm cao mới.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu phát biểu tại trụ sở ở TP. Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu phát biểu tại trụ sở ở TP. Huế

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu phát biểu tại trụ sở ở Quảng Nam

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung phát biểu phát biểu tại trụ sở ở Quảng Nam

Thay mặt lãnh đạo, viên chức người lao động Phân viện Học viện khu vực miền Trung, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực miền Trung gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Học viện đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với Phân viện Học viện tại TP. Huế (trước 01/01/2023) và Phân hiện Đại học Nội vụ tại Quảng Nam (trước 01/01/2023); cảm ơn những nỗ lực vượt bậc của tập thể viên chức và người lao động giúp Phân viện thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu trong năm qua. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển tin tưởng tập thể viên chức và người lao động Phân viện sẽ tiếp nối những kết quả đã đạt được, vượt lên mọi thách thức, tiến tới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển gửi tới Lãnh đạo Học viện, tập thể viên chức và người lao động của Phân viện Học viện khu vực Miền Trung đang công tác tại trụ sở ở TP. Huế cũng như tại tỉnh Quảng Nam lời chúc năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Một số hình ảnh:

ThS. Đặng Văn Minh – Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính,  Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành buổi gặp mặt tại trụ sở ở TP. Huế

ThS. Đặng Văn Minh – Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính,
Phân viện Học viện khu vực miền Trung điều hành buổi gặp mặt tại trụ sở ở TP. Huế

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng – Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện khu vực Miền Trung điều hành buổi gặp mặt tại trụ sở ở Quảng Nam

ThS. Huỳnh Ngọc Dũng – Lãnh đạo phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện khu vực miền Trung điều hành buổi gặp mặt tại trụ sở ở Quảng Nam

TS.Trần Đình Chín - Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực Miền Trung phát biểu trong buổi gặp mặt tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam

TS.Trần Đình Chín – Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực miền Trung phát biểu trong buổi gặp mặt tại trụ sở ở tỉnh Quảng Nam

Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Phân viện làm việc với viên chức, người lao động của Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tại trụ sở ở TP.Huế

Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Phân viện làm việc với viên chức, người lao động của Phân viện Học viện khu vực miền Trung tại trụ sở ở TP.Huế

Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Phân viện làm việc với viên chức, người lao động của  Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tại trụ sở ở Quảng Nam

Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo Phân viện làm việc với viên chức, người lao động của
Phân viện Học viện khu vực miền Trung tại trụ sở ở Quảng Nam

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện thay mặt toàn thể viên chức, người lao động lì xì may mắn đầu năm cho Lãnh đạo Học viện

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện thay mặt toàn thể viên chức, người lao động lì xì may mắn đầu năm cho Lãnh đạo Học viện

11.1

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực Miền Trung lì xì may mắn đầu năm cho viên chức, người lao động

PGS.TS.Nguyễn Hoàng Hiển – Lãnh đạo Phân viện Học viện khu vực miền Trung lì xì may mắn đầu năm cho viên chức, người lao động

13

Toàn cảnh buổi gặp mặt và làm việc tại trụ sở ở TP. Huế

Toàn cảnh buổi gặp mặt và làm việc tại trụ sở ở TP. Huế

15

Toàn cảnh buổi gặp mặt và làm việc tại trụ sở ở Quảng Nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt và làm việc tại trụ sở ở Quảng Nam

Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.